โครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทยและออกแบบเมนูอาหาร ณ กรุงปารีส

รายละเอียดเรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทยและออกแบบเมนูอาหาร ณ กรุงปารีส ในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560 กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า

การประกอบอาหาร