ประกาศ: โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองมาร์เซยย์ โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (Consul Temporaire de Thaïlande à Marseille)

Version francaise

Consul Temporaire de Thaïlande à Marseille

consulat temporaire francaise v2 Version thaïlandaise

กงสุลสัญจรที่มาร์เซยย์

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-18.00 น. ณ Le Gardian, 1 er étage , ( ห้องเลอการ์เดียน ชั้น 1 ) 1 Quai de Rive Neuve , ( เลขที่ 1 เกเดอริฟเนิฟ ) 13001 Marseiile ( เขต 1 , 13001 มาร์เซยย์ ) โดยจะมีบริการ ดังต่อไปนี้ 1) รับคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง 2) บัตรประจำตัวประชาชนไทย 3) งานรับรองเอกสาร (งานนิติกรณ์ ) 4) สูติบัตร 5) มรณบัตร 6) สมรส 7) หย่า 8) บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานกงสุล consulat temporaire address consulat temporaire marseille