บริจาคเงินแด่โรงเรียน บ้านไม้สุขสรรค์ เดือนเมษายน ปี ๒๕๕๘

สมาชิกของสมาคมไทยพรอวองซ์ คุณแพททริเซีย และคุณ ฮูเบอร์ต เดินทางไปที่โรงเรียน บ้านไม้สุขสรรค์ ในจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อบริจาคเงินจำนวนต่อไปนี้

52 000 บาท (1 500 €) โดย สมาคมไทยพรอวองซ์  (รายได้จากงานสังสรรค์ปี ๒๕๕๗),
16 900 บาท ( 500 €) โดย COFELY INEO PCA (GDF SUEZ),
– เอกสารและอุปกรณ์การเรียน

don2014-photo2

 

Affiche de bienvenue

Préparée par les professeurs et représentant les costumes traditionnels des cinq communautés différentes représentées à l’école)

don2014-photo1

ภาพการบริจาคเงิน

au représentant des professeurs.

don-TP-2014_fr

เอกสารการบริจาคเงินโดยสมาคม ไทยพรอวองซ์

ภาษาอังกฤษ

don-TP-2014_th

เอกสารการบริจาคเงินโดยสมาคม ไทยพรอวองซ์

ภาษาไทย

don-Suez-2014_fr

Reçu don COFELY en anglais

don-Suez-2014_th

Reçu don COFELY en thaïlandais