ร่วมงานหารายได้ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า ของ Associations Orchidée Famille ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555

  • 27.jpg
  • 30.jpg
  • 33.jpg
  • 34.jpg
  • 37.jpg
Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012

Une soirée Thaï (caritative) à St.Génies de Comolas 24 mars 2012