ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ครบรอบ 20ปี เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555

 • DSC07101.jpg
 • DSC07111.jpg
 • DSC07118.jpg
ได้รับเชิญจากสมาคม associations Orchidée famille
ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ร่วมงานการกุศลของ สมาคม ASP RS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หารายได้เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

code